سامانه جامع الکترونیکی

انجمن فیزیوتراپی ایران

جهت استفاده از این سامانه می بایست با شماره ملی خود وارد شوید.

برخی از امکانات سامانه
1- انجام امور مربوط به اعضای انجمن فیزیوتراپی ایران (پرداخت حق عضویت ، مشاهده تاریخچه عضویت ، ویرایش اطلاعات و .....)
2- ثبت نام در سمینارها ، وبینارها و مراسم انجمن و ....

شماره تماس واتزاپ پشتیبانی
09391717445

شماره ملی خود را وارد کنید

/**/